Usunięcie zrogowaceń za pomocą skalpela oraz frezarki. Wszystkie wykorzystane narzędzia są wysterylizowane lub jednorazowe.

Cena: 60 zł